About admin2

Dziękujemy wszystkim młodym filmowcom za ich wspaniałe etiudy! Wszyscy otrzymają drogą pocztową specjalnie przygotowane dyplomy i upominki, a ich instytucje – książki o pierwszych krokach w dziedzinie filmu.

Mamy nadzieję, że korzystając z nich, stworzycie jeszcze ciekawsze filmy i animacje.

Po przedłużających się dyskusjach, jury postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach: praca indywidualna oraz grupowa.

Werdykt jury:

Kategoria – praca indywidualna:

I miejsce – Koledzy Stefana – Piotr Zatwarnicki z Opola (11 lat)
II miejsce – Gry – Paweł Domalewski (12 lat) z MDK w Białymstoku (12 lat)

wyróżnienie – Bąk – Andrzej Bąk z Klubu Kultury „Przegorzały” (8 lat)

Kategoria – praca grupowa:

I miejsce – Krzesło – Franciszek, Adrian, Iza i Hubert z Klubu Kultury „Przegorzały” (8-11 lat)
II miejsce – Nakręćmy się na czytanie – Laura, Julia, Kuba, Maciek, Franek, Marynia, Oliwia, Ania, Kuba, Natalia ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu (11 lat)

wyróżnienie – Pomaluj mój świat – dwie Ole ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (12 lat)
oraz Kaczka Dziwaczka – Julia, Emilia, Adam, Mateusz z Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku (12 lat)

Wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu:

Staś – Stanisław Wrotniewski podopieczny Studia Animacji Filmowej w Warszawie (6,5 lat)

Zwycięzcom gratulujemy!


Informujemy, że w publikacji „Laboratorium filmowe” błędnie wskazano nazwisko autora tekstu Film jako narzędzie w psychoedukacji.
Autorką tekstu jest Marta Pawlak. Za pomyłkę przepraszamy.

Publikacja (pdf)


Laboratorium FilmoweDrodzy nauczyciele, instruktorzy i pedagodzy!

Zapraszamy do tworzenia filmów z dziećmi oraz skorzystania z naszej publikacji „Laboratorium Filmowe”:
pobierz pdf

Opracowanie zawiera materiały dotyczące wykorzystania filmu w pracy z dziećmi, scenariusze lekcji filmowych odpowiednich dla różnych grup wiekowych oraz wskazówki jak tworzyć filmy z wykorzystaniem ogólnodostępnego sprzętu i gdzie szukać dostępnych opracowań w obszarze edukacji filmowej.

Publikację w wersji papierowej otrzyma pierwsze czterysta instytucji, które zgłosi chęć jej otrzymania przesyłając wiadomość na adres biuro@ffdd.pl.

Przygotowaliśmy dla Państwa również trzy krótkie filmy, które zostały wybrane pod kątem problemów dotykających dzieci oraz aktualnych zagadnień społecznych. Filmy mówią o ekologii, tolerancji oraz o wartościach, takich jak przyjaźń czy więzy rodzinne. Udostępniamy je szkołom, domom kultury oraz instytucjom pracującym z dziećmi nieodpłatnie.
Żeby otrzymać filmy wystarczy krótko napisać na adres biuro@ffdd.pl do czego zostaną wykorzystane (lekcja tematyczna? godzina wychowawcza? zajęcia dodatkowe? inne?), podać adres placówki, a prześlemy je na płycie CD/DVD.

Zapraszamy dzieci do 12 roku życia do zabawy z filmem. Wszyscy, którzy prowadzą zajęcia z artystami w tym wieku – w szkołach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych czy organizacjach pozarządowych, proszeni są o zachęcenie dzieci do wspólnego kręcenia.

Można wykorzystać materiały z zakładki Filmy Amatorskie. Na etiudy czekamy do 20 grudnia 2014 roku pod adresem Fundacji Rozwoju Kina ul. Pychowcka 7, 30-364 Kraków.

Etiudy nie muszą być długie, ani profesjonalnie zrobione. Liczy się pomysł i przedstawienie tematu bliskiego młodym twórcom. Wyselekcjonowane filmy pokażemy w specjalnym paśmie w ramach 8. Festiwalu Filmów dla Dzieci.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Regulamin / Formularz zgłoszeniowy / Oświadczenie